సామాజిక కార్యకర్తగా

 

రాజకీయ నాయకునిగా

YSRCP Vuyyuru Town Logo.png
Jampana Kondala Rao
YSRCP Live TV